Herbalife mokslas

MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA

Bendrovė Herbalife yra įsipareigojusi nustatyti standartą, pagal kurį būtų vertinamos visos mitybos įmonės. Mes darome pažangą mitybos moksle per visame pasaulyje atliekamus mokslinius tyrimus. Nuo 2003 metų mes žymiai padidinome savo mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidas tam, kad produktų plėtros procesas būtų pastūmėtas į priekį.

2011 metais bendrovė išleido maždaug 25 milijonus dolerių jungtinėms MTEP sritims, techninėms operacijoms, mokslo reikalams, kokybės užtikrinimui ir kontrolei, produktų saugumui ir atitikimui. Įmonė papildomai išleido 11 milijonų dolerių mitybos reikalams, produktų licencijavimui ir strateginiams šaltiniams.

Įmonėje Herbalife dirba 180 mokslininkų, iš kurių 19 turi mokslų daktaro laipsnį. Vidinį įmonės personalą papildomai sudaro 30 konsultuojančiųjų mokslininkų, iš kurių visi turi mokslų daktaro laipsnį. Nuo 2011 metų sausio iki 2012 metų kovo įmonė inicijavo 12 klinikinių studijų, iš kurių 5 buvo konkrečiai susijusios su produktu Formula 1.

Pastaba: Formula 1 yra produktas, kurio išlaidų negalima priskirti prie MTEP išlaidų, pristatytų pagal dabartines FASB taisykles. Pagal pastarąsias galima išlaidas klasifikuoti kaip MTEP tik tada, jei jos susijusios su naujais produktais arba reikšmingais jau egzistuojančių produktų pokyčiais.


Herbalife produktai įrodyti moksliškai


lt-LT | 2018.04.26 03:35:02 | NAMP2HLASPX02