Herbalife ir Federalinė prekybos komisija susitaria dėl tyrimo baigties

Susitarimas nekeičia bendrovės Herbalife tiesioginės prekybos verslo modelio

Herbalife direktorių valdyba leidžia Carlui Icahnui įsigyti 34,99 proc. paprastųjų apyvartoje esančių akcijų

Los Andželas, 2016 m. liepos 15 d. Pasaulinė sveikos ir subalansuotos mitybos bendrovė Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) (toliau – Herbalife, arba Bendrovė) paskelbė, kad susitarė su Federaline prekybos komisija (toliau – FTC, arba Komisija) dėl ilgus metus trukusio tyrimo baigties. Sudaryto susitarimo sąlygos nepakeis bendrovės Herbalife tiesioginės prekybos verslo modelio, jos iš esmės nustato naujus darbo šioje srityje standartus. Paskelbus susitarimą dėl tyrimo baigties, FTC baigia dėl Herbalife vykdytą tyrimą.

Be to, bendrovė Herbalife susitarė su Ilinojaus valstijos generaliniu prokuroru ‒ pagal šį atskirą susitarimą bendrovė išmokės 3 mln. JAV dolerių. Baigus šį Ilinojaus valstijos atliekamą tyrimą, nėra žinoma apie jokius kitus kitų valstijų generalinių prokurorų atliekamus tyrimus.

„Susitarimo dėl sureguliavimo sudarymas liudija mūsų verslo modelio tvarumą ir patvirtina, kad mūsų bendrovė geba sėkmingai plėtoti savo verslą, priešingu atveju mes būtume nesutikę su tokiomis sąlygomis“, – sako valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Michaelas O. Johnsonas.

Nors, Bendrovės nuomone, daugelis Komisijos pareiškimų iš tiesų yra neteisingi, susitarimo dėl sureguliavimo sudarymas visiškai atitinka Bendrovės interesus, nes priešingu atveju Bendrovė patirtų reikšmingų finansinių išlaidų, o užsitęsę nagrinėjimai teisme išeikvotų Bendrovės jėgas, nes po daugiau nei dvejų metų bendradarbiavimo su FTC vykdant tyrimą Bendrovė paprasčiausiai norėtų tęsti savo įprastą veiklą. Be to, Bendrovės vadovybė galės skirti visą savo laiką verslo tęstinumui ir naujų strateginių verslo galimybių paieškoms.

Bendrovės direktorių taryba (toliau – Taryba) vienbalsiai pritarė susitarimui dėl sureguliavimo ir savanoriškai patvirtino priežiūros komitetą (toliau – Komitetas). Jis užtikrins, kad būtų tinkamai laikomasi susitarimo sąlygų. Be to, Taryba pakvietė Henry Wangą, kuris šiuo metu eina vyriausiojo teisininko pavaduotojo ir Įmonių reguliavimo ir kontrolės skyriaus direktoriaus pareigas, vadovauti pajėgoms užtikrinant susitarimo įgyvendinimą. Jis šiais klausimais bus tiesiogiai atskaitingas Komitetui.

Vyriausioji viceprezidentė darbo su nepriklausomais partneriais ir įmonių reguliavimo klausimais Pamela Jones Harbour (ji taip pat kažkada buvo specialioji įgaliotoji Federalinės prekybos komisijos narė) buvo paskirta atsakinga už naujų iniciatyvų, skirtų įgyvendinti darbo su nepriklausomais partneriais sąlygoms, įgyvendinimo kontrolę.

Priežiūros komiteto veikla papildys šiuo metu Tarybos vykdomas iniciatyvas, skirtas užtikrinti, kad Bendrovė pirmautų atitinkamame sektoriuje klientų apsaugos mechanizmų gerinimo ir klientų pasitenkinimo didinimo srityje. Per pastaruosius kelerius metus Taryba kreipėsi patarimo į klientų apsaugos ekspertus reguliavimo reikalavimų įgyvendinimo ir pažangiausių darbo metodų pritaikymo klausimais. Taip Bendrovei pavyko realizuoti ne vieną patobulintą garantiją, o jų sąrašas dar prasiplėtė šiandien pasirašius susitarimą.

Sureguliavimo susitarimo sąlygos taikomos tik JAV prekybos veiklai, o ji sudaro maždaug 20 proc. viso grynojo pardavimo apimties. Vykdydama susitarimo dėl sureguliavimo sąlygas, Bendrovė sutiko pradėti taikyti naujas procedūras ir tobulinti tam tikras jau veikiančias politikas. Daugelis nustatytų susitarimo sąlygų yra arba anksčiau buvo Bendrovės svarstytos ar tik papildo šiuo metu jau taikomus darbo metodus ir bus realizuotos per artimiausius 10 mėnesių. Dvi pagrindinės susitarimo komponentės yra toliau pateiktos nuostatos:

 1. Šiuo metu Herbalife dirbantys ir prie Herbalife verslo prisijungę asmenys bus priskirti privilegijuotųjų narių kategorijai (privilegijuotieji nariai turi teisę įsigyti produktų su nuolaida) arba nepriklausomų partnerių kategorijai (tų, kurie nori kurti savo verslą ir pardavinėti produktus, taikydami tiesioginio pardavimo metodą). Tokia priemonė leis Herbalife veiksmingiau atsekti abi kategorijas ir užtikrinti individualizuotą paslaugų teikimą tokiems asmenims.
 2. Nepriklausomiems partneriams bus mokamos kompensacijos pagal faktinius mažmeninės prekybos rezultatus, ir jie turės dokumentais patvirtinti įvykdytus sandorius. Išmokant kompensacijas bus atsižvelgiama į nepriklausomų partnerių savo reikmėms įsigytus produktus, jeigu taip įsigytas produktų kiekis neviršys nustatytų ribų. Pagal šiuo metu galiojančius reikalavimus nepriklausomi Herbalife partneriai privalo saugoti kvitus – pardavimo sandorį patvirtinančius dokumentus. Sparčiai vystantis mobiliosioms technologijoms atsekti mažmeninės prekybos sandorius taps vis paprasčiau ir patogiau, ir Bendrovė jau sukūrė savo firminius technologinius sprendimus, įskaitant atskirą taikomąją programą JAV rinkai – ją taikant procesas tapo paprastas ir veiksmingas.

Kita susitarimo sąlyga – nepriklausomų partnerių mokymo proceso optimizavimas; reikalavimas pateikti verslo planą ir išlaukti vienų metų laikotarpį prieš atidarant nuosavą sveiko gyvenimo būdo klubą; reikalavimas prailginti terminą, per kurį nepriklausomas partneris turi teisę grąžinti pirminį nepriklausomo partnerio rinkinį; reikalavimas padengti visas su grąžinamo produkto siuntimu susijusias išlaidas; draudimas automatiškai siųsti produktus; nepriklausomų organizacijų atliekamas auditas; apsaugos priemonių stiprinimas dėl pretenzijų dėl pajamų, įskaitant išsamesnės informacijos teikimą apie žadamą gyvenimo būdą.

Kaip ir Federalinės prekybos komisijos sprendimo dėl „Amway“ 1979 metais atveju („Amway Corporation Inc.“ ir kt. byloje), Bendrovė numato, kad šiandien susitarimu numatytos procedūros taps orientyru visam tiesioginio pardavimo ir daugiapakopės rinkodaros sektoriui. Todėl, pasak Bendrovės, nesvarbu, kad kai kurios iš papildomų sąlygų jokios reikšmingos įtakos Bendrovės veiklai nedaro, susitarimo nuostatos padės gerinti verslo vykdymo principus visam sektoriui. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus Bendrovė patvirtino griežtesnes vartotojų apsaugos taisykles automatiškai siunčiant produkciją, o šiandien tokiais kanalais parduodama mažiau nei 1 proc. visos produkcijos. Analogiškai, grąžinamos produkcijos dalis sudaro vos 0,02 proc. nuo bendros Herbalife pardavimo JAV apimties, todėl numatoma, kad grąžinamų produktų siuntimo išlaidų kompensavimas turės tik mažą įtaką Bendrovės veiklai. Nors tikimasi, kad su numatomais pakeitimais susijusios išlaidos Herbalife nebus reikšmingos, jos greičiausiai paskatins svarbius pasikeitimus visame sektoriuje.

Be to, kaip nurodyta 2016 m. gegužės 5 d. viešajame Bendrovės pareiškime, įgyvendindama susitarimą dėl sureguliavimo, bendrovė Herbalife sutiko išmokėti FTC naudai 200 mln. JAV dolerių.

Be to, Bendrovė paskelbė, kad leido Carlui C. Icahnui iš bendrovės „Icahn Enterprises Holdings L.P.“ ir atskiriems su juo susijusiems asmenims (kartu – Icahno šalis) padidinti jų maksimalią dalį Bendrovės kapitale nuo buvusios 25 proc. iki 34,99 proc. paprastųjų akcijų. Šiuo metu Icahno šaliai priklauso 17 mln. paprastųjų Herbalife akcijų, t. y. maždaug 18,3 proc. visų apyvartoje esančių paprastųjų Bendrovės akcijų. Herbalife direktorių taryboje, kurią sudaro 13 asmenų, ir toliau bus penki Icahno šalies paskirti asmenys.

„Visuomet tikėjau tvirta bendrovės Herbalife pozicija ir esu labai patenkintas, kad direktorių taryba nusprendė leisti padidinti mano dalį Bendrovės kapitale nuo 25 proc. iki 34,99 proc. apyvartoje esančių paprastųjų akcijų. Nemaža dalimi mano investicijų sėkmė priklauso nuo mūsų gebėjimo išsamiai ir visapusiškai pažinti ir suprasti sudėtingas ir kartais labai specifines problemas, su kuriomis susiduria Bendrovė. – kalbėjo C. Icahnas. – Aš visiškai pasitikiu Michaelu O. Johnsonu, vyriausiuoju vykdomuoju Herbalife direktoriumi, kaip ir visa vadovų komanda, kuri meistriškai padėjo Bendrovei išgyventi sunkius laikus ir atlaikyti išbandymus, taip pat atlaikyti didelio masto Bilo Ackmano organizuotą viešųjų ryšių kampaniją prieš Herbalife, kai jis ne kartą visus tikino, kad Bendrovė bus uždaryta. Kaip matote, mes vis dar čia.“

Amerikos ekonomikoje yra nemažai žmonių, kurie ieško galimybių užsidirbti papildomų pajamų, ir tie, kurie nori prekiauti Herbalife produktais, nuo jų niekuo nesiskiria. Tokios bendrovės kaip „Uber“, „Airbnb“ ar „Etsy“ siūlo darbštiems žmonėms galimybę užsidirbti papildomų pajamų investuojant į rinką labai nedaug ir dirbant sau priimtinomis sąlygomis. Vien Jungtinėse Amerikos Valstijose daugiau nei 18 mln. žmonių dirba tiesioginės prekybos srityje, o jų platinamą produkciją perka daugiau nei 156 mln. vartotojų. Viso tiesioginės prekybos sektoriaus, kurio apyvarta siekia 35 mlrd. JAV dolerių, esmė – asmenims suteikta galimybė patiems sau vadovauti, nustatyti sau patogų darbo grafiką ir patiems priimti sprendimus. Bendrovė tikisi, kad su FTC sudarytas susitarimas dėl sureguliavimo padės stiprinti ir gerinti šią svarbią veiklos sritį.

Klientų pasitenkinimas vartojant subalansuotos mitybos produktus ir naudojantis kitomis bendrovės Herbalife teikiamomis paslaugoms turi ypač didelę reikšmę Bendrovės veiklai. Kaip ir visos gero vardo bendrovės, per pastarąjį dešimtmetį bendrovė Herbalife tobulino savo taisykles ir darbo metodus, siekdama garantuoti visiems jos užsakovams ir daugiau nei 4 mln. privilegijuotųjų narių ir nepriklausomų partnerių pačias geriausias patirtis. Herbalife ir toliau siekia dirbti su visais savo užsakovais ir nepriklausomais partneriais, norėdama užtikrinti ypatingą aptarnavimo kokybę, taip pat stengiasi realizuoti visas vartotojų apsaugos priemones.

Sulaukusi tyrimo pabaigos, Bendrovė optimistiškai žiūri į ateitį ir tikisi, kad tie, kurie įsigijo Bendrovės akcijų už skolintas lėšas, pagaliau supras savo priimtų sprendimų klaidingumą ir nepagrįstumą. Be to, Bendrovė tikisi, kad ateityje ji galės sėkmingai atlaikyti bet kokias manipuliavimo rinkomis kampanijas, netgi tokį precedento neturintį ir trejus metus besitęsusį demaršą, milijardieriui kainavusį milijonus dolerių, nekalbant apie reikšmingą žalą reputacijai ir prarastą investuotojų pasitikėjimą.

Daugiau informacijos galite rasti svetainėje www.Herbalife.com/StrongerThanEver.

Informacija apie bendrovę Herbalife

Herbalife yra tarptautinė bendrovė, veikianti sveiko gyvenimo būdo pramonės srityje. Bendrovė įsteigta 1980-aisiais Los Andžele, o šiandien per nepriklausomus partnerius Herbalife platina savo produkciją daugiau nei 90 pasaulio šalių.

Herbalife padeda žmonėms kovoti su antsvoriu ir nesveikais mitybos įpročiais, kurdama ir siūlydama aukščiausios kokybės produktus, teikdama asmenines konsultacijas subalansuotos mitybos klausimais, kurdama atmosferą, skatinančią klientus laikytis sveikos mitybos įpročių, kontroliuoti savo svorį ir gyventi aktyviai ir sveikai.

Šiuo metu Herbalife kolektyvą sudaro daugiau nei 8 000 visame pasaulyje dirbančių darbuotojų, Bendrovės akcijomis prekiaujama Niujorko vertybinių popierių biržoje (NYSE: HLF), o 2015 metais Bendrovės grynojo pardavimo vertė siekė 4,5 mlrd. JAV dolerių. Daugiau informacijos galite rasti svetainėje Herbalife.com arba IAmHerbalife.com.

PERSPEKTYVINIAI PAREIŠKIMAI

Šiame pranešime spaudai pateikti perspektyviniai pareiškimai, kaip apibrėžta 1955 m. Privataus bylinėjimosi dėl vertybinių popierių reformos įstatymo (angl. „Private Securities Litigation Reform Act“) nuostatose dėl saugaus uosto. Nors, mūsų nuomone, bet kuriame čia pateiktų perspektyvinių pareiškimų išreikšti lūkesčiai yra pagrįsti, faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo prognozuojamų ar numatomų bet kuriame iš čia pateiktų perspektyvinių pareiškimų. Mūsų finansinė padėtis ateityje, kaip ir bet kokie veiklos rezultatai ir perspektyviniai pareiškimai, gali keistis, būti susiję su neišvengiama rizika ar neapibrėžtumais, įskaitant atskleistus ar kaip nuoroda nurodytus mūsų ataskaitose Vertybinių popierių ir biržų komisijai. Toliau nurodyti vos keli pagrindiniai veiksniai, dėl kurių mūsų faktiniai rezultatai, rodikliai, laimėjimai arba netgi sektoriaus rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo mūsų perspektyviniuose pareiškimuose išdėstytų vertinimų ar prielaidų.

 • Mūsų tarpusavio santykiai su nepriklausomais partneriais ir privilegijuotaisiais nariais ir mūsų gebėjimai daryti įtaką jų veiksmams.
 • Neteisėti mūsų darbuotojų, nepriklausomų partnerių ar privilegijuotųjų narių veiksmai pažeidžiant galiojančius teisės aktus.
 • Nepalanki informacija žiniasklaidoje apie mūsų produktus ar tinklinės rinkodaros organizavimą, įskaitant informaciją apie mūsų gebėjimą nuraminti rinką ir įtikinti priežiūros institucijas mūsų veiksmų atitiktimi teisės aktams.
 • Produktų, kuriems vartotojai teikia pirmenybę, ir jų poreikių pasikeitimas.
 • Konkurencinė mūsų verslo prigimtis.
 • Mūsų produktams taikomos reguliavimo nuostatos, įskaitant galimus vyriausybių ar priežiūros institucijų veiksmus, susijusius su mūsų produktų ir tinklinės rinkodaros programų sauga ar veiksmingumu, įskaitant veiksmus tiesioginės prekybos rinkoms, kuriose mes veikiame, taip pat priemones, padedančias sureguliuoti santykius su Federaline prekybos komisija ir Generaline Ilinojaus valstijos prokuratūra.
 • Su mūsų tinklinės rinkodaros programa susijusios teisinės problemos.
 • Su tarptautine veikla susijusios rizikos, ekonominiai veiksniai, įskaitant valiutų keitimo kursus, infliacijos lygį, veiklos nuraukimas ir konfliktai su mūsų partneriais importuotojais, kainodaros klausimai ir valiutų devalvacijos rizika, ypač tokiose šalyse kaip Venesuela.
 • Neapibrėžtumai, susiję su teisės aktų, taikomų vykdant tiesioginę prekybą Kinijoje, aiškinimu ir taikymu.
 • Atsisakymas mums išduoti reikalingas licencijas plėsti tiesioginės prekybos veiklą Kinijoje.
 • Nepalankūs pokyčiai Kinijos ekonomikoje.
 • Mūsų priklausomybė nuo gebėjimo toliau skverbtis į jau esamas rinkas.
 • Sutartiniai apribojimai, turintys įtakos mūsų galimybėms plėsti verslą.
 • Mūsų priklausomumas nuo turimos ir mūsų išorės gamintojų turimos IT infrastruktūros.
 • Prekių ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pakankamumas.
 • Produkcijos koncentracija.
 • Mūsų priklausomumas nuo nepriklausomų partnerių ar vyresniosios vadovybės, jų netekimo ar mirties, o tai gali daryti neigiamą įtaką mūsų tarpusavio ryšiams su nepriklausomais partneriais ar privilegijuotaisiais nariais, taip pat mūsų veiklos rezultatams.
 • Amerikos ir kitų valstybių įstatymai, taikomi mūsų tarptautinės prekybos operacijoms.
 • Apribojimai, atsirandantys dėl susitarimų su mūsų kreditavimo šaltiniais.
 • Neapibrėžtumai, susiję su sandorių kainodaros, muitų, PVM ir kitų mokesčių įstatymais ir jų pakeitimais.
 • Apmokestinimą reglamentuojančių teisės aktų, sutarčių, priežiūros vykdymo standartų ar jų aiškinimo pasikeitimai.
 • Mūsų privilegijuotiesiems nariams ar nepriklausomiems partneriams taikomos apmokestinimo nuostatos.
 • Pretenzijos pagal atsakomybės už produktą nuostatas.
 • Bendrovės steigimas Kaimanų Salų jurisdikcijoje.
 • Mūsų bendrovės galimybės įsigyti savų akcijų atvirosiose rinkose ar kitais būdais.
 • Akcijų kainos svyravimas, susijęs, be kitų dalykų, su spekuliaciniais veiksmais biržose ir kai kurių maklerių kalbant apie mūsų paprastąsias akcijas įsigyjamų trumpųjų pozicijų.

Mes neįsipareigojame nei atnaujinti, nei peržiūrėti jokių čia pateiktų perspektyvinių pareiškimų, paskelbti papildomos informacijos apie bet kokias aplinkybes ar įvykius, įvykusius tada, kai šis pranešimas spaudai jau buvo paskelbtas, informuojant apie bet kokių nenumatytų įvykių įtaką, išskyrus atvejus, jei reikalaujama pagal įstatymą.

Su pirmine šio dokumento redakcija galite susipažinti svetainėje businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160715005374/en/lt-LT | 2018.04.25 22:54:12 | NAMP2HLASPX02